ReadyPlanet.com
dot dot
โต๊ะสนามไม้เกวียนเก่า

โต๊ะสนามเกวียนมีหลากหลายขนาด มีทั้งไม้เกวียน ไม้ลาย ตั้งแต่ขนาด 80 ซม. ถึง 2 เมตร หรือตามแบบที่ลูกค้าต้องการค่ะT023 โต๊ะสนามเกวียน ยาว 2.50 เมตร ดุมหน้า-หลัง 5 ชิ้นต่อชุดarticle

โต๊ะสนามเกวียน ขนาดหน้าโต๊ะ 80*250 ซม. เก้าอี้เป็นแบบ ดุมหน้า-ดุมหลัง ยาว 2.50 เมตร พื้นที่นั่งปูด้วยแผ่นภูกำเกวียน เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด สามารถตากแดด ตากฝนได้ค่ะ รวม  5 ชิ้น ต่อชุด 

 

T021 โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 80*150 ซม. เก้าอี้ยาว ตัว รวม 3 ชิ้น/ชุดarticle

ชุดโต๊ะสนามเกวียน ขนาด 80*150 ซม.  พื้นที่นั่งปูด้วยแผ่นภูกำเกวียน เก้าอี้ยาว 2 ตัว รวม 3 ชิ้น/ชุด

T018 โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 1.20 เมตร แบบดุมหน้า-ดุมหลังarticle

โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 80*120 ซม . เก้าอี้เป็นแบบดุมหน้า-ดุมหลัง  พื้นที่นั่งปูด้วยแผ่นภูกำเกวียน

T017 โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 2 เมตร ดุมหน้า-ดุมหลัง 5 ชิ้น/ชุดarticle

 

ชุดโต๊ะสนามเกวียน ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 200 ซม. พื้นปูด้วยไม้แผ่น เก้าอี้เป็นแบบดุมหน้า-ดุมหลัง 5 ชิ้นต่อชุด

T016 โต๊ะสนามเกวียน 1.50 เมตร 3 ชิ้น พื้นปูด้วยแผ่นภูกำเกวียนarticle

 ชุดโต๊ะสนามเวียน ขนาดความยาว 1.50 เมตร 3 ชิ้น พื้นที่นั่งปูด้วยแผ่นภูกำเกวียน เก้าอี้แบบดุมหน้า-ดุมหลัง

T014 โต๊ะสนามเกวียนเล็กปักร่มarticle

ชุดโต๊ะสนามเกวียนปักร่มตรงกลาง พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงหลัง 4 ตัว

T012 โต๊ะสนามเกวียน ขนาดเล็ก 2 ที่นั่งarticle

โต๊ะสนามเกวียนขนาดเล็ก ขนาดหน้าโต๊ะ 50*60 ซม. เก้าอี้ขนาด 50*60 ซม. รวม 3 ชิ้นต่อชุด

T010 ชุดโต๊ะสนามเกวียน 80*200 ซม. พื้นปูภูกำเกวียน 5 ชิ้นต่อชุดarticle

ชุดโต๊ะสนามเกวียน ขนาด 80x200 ซม. เก้าอี้ดุมหน้า-หลัง 5 ชิ้นต่อชุด

T008 โต๊ะสนามเกวียน 1.20 เมตร 3 ชิ้น ดุมหน้า-ดุมหลังarticle

โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 1.20 เมตร  พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว  รวมทั้งหมด 3 ชิ้น ขาเก้าอี้เป็นแบบดุมหน้า-ดุมหลัง

T007 โต๊ะสนามเกวียน 1.20 เมตร 3 ชิ้นขาหลังฝักarticle

โต๊ะสนามเกวียนขนาด 1.20 เมตร พร้อเก้าอี้ยาว 2 ตัว รวม 3ชิ้น เก้าอี้ขาหน้าเป็นดุมเกวียน ขาหลังเป็นฝักล้อเกวียน

T006 โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 80*200 ซม. เก้าอี้ดุมหน้า-ดุมหลังarticle

ชุดโต๊ะสนามเกวียน ขนาด 80*200 เก้าอี้กว้าง 55*200 ซม เป็นแบบดุมหน้า-ดุมหลัง รวม 3 ชิ้น/ชุด

T004 แขยงเกวียน ขนาด 68*260 ซม.article

เก้าอี้แขยงเกวียน ขนาด 68*260 ซม. พื้นที่นั่งปูด้วยแผ่นภูกำเกวียน ใช้นั่งหรือนอนได้

T001 โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 1.20 เมตร ดุมหน้าดุมหลัง 5 ชิ้นต่อชุดarticle

โต๊ะสนามเกวียน ขนาด 1.20 เมตร  ดุมหน้า-ดุมหลัง พื้นปูแผ่นภูกำเกวียน 5 ชิ้นต่อชุด 

หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
dot
bulletบ้านน๊อคดาวน์
dot
dot
www.sangkaset.com
แสงเกษตร บ้านเลขที่ 62 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทร 089-9394494 E-mail: sangkaset@gmail.com www.Sangkaset.com